عمومی

آیا جرایم مستلزم دیه مشمول مرور زمان می‌شود

مرور زمان صرفا در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی شود

تبلیغ کانال حقوق دان ها

طبق قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می‌شوند یعنی قانون برای طرح شکایت یا پیگیری و تعقیب و اجرا مهلتی تعیین کرده است که با گذشت آن مدت، دیگر موضوع قابل پیگیری کیفری نخواهد بود حال سوالی که وجود دارد این است که اگر جرمی واقع شود و مجازات آن دیه باشد و یا مجازات آن ترکیبی از دیه و تعزیر باشد آیا مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعدد اعلام کرده قواعد مرور زمان شامل دیات نمیشود از جمله نظریه مشورتی ذیل الذکر.

نظریه شماره ۷۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه مطابق بند (ث) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه، یکی از اقسام مجازات ها است اما مفاد مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون یاد شده و تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نشان می دهد که مرور زمان صرفا در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی شود و در جرائم دو جنبه ای مثل بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری می شود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازات ها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا