اقرار کتبی

  • عمومیاقسام و انواع اقرار و آثار آنها در دعوای حقوقی

    اقسام و انواع اقرار و آثار آنها در دعوای حقوقی

    اقسام اقرار اقرا در تقسیمات متعددی به اقسام مختلفی تقسیم شده است که عبارتند از: الف) ۱. اقرار در دادگاه؛ ۲. اقرار خارج از دادگاه ماده ۲۰۳ ق.آدم – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي­شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي­شود. فایده تقسیم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا