جهت معامله

  • عمومیمشروعیت جهت معامله

    لزوم مشروعیت جهت معامله

    برای اینکه عقدی صحیح باشد، شرایطِ الزام‌آور و ضروری وجود دارد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده است. یکی از این شرایط که در بند ۴ ماده ۱۹۰ آمده مشروع بودن جهت معامله است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان داشته«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴-مشروعیت جهت معامله»…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا