دادخواست

  • اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست و طرح دعاوی مطالبه وجه التزام

    کارگاه های آموزشی حقوقی یکی از مهمترین منابع آموزشی است چراکه در آن محتوای آموزشی به صورت جامع و یکجا ارائه می‌شود از این رو سایت حقوقی حقوق دان ها در ادامه فعالیت های خود کارگاه های مفید برگزار شده در موضوعات مختلف حقوقی را در سایت به مرور منتشر خواهد کرد. کارگاه پیش رو در موضوع اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست و طرح دعاوی مطالبه وجه التزام ارائه شده…

    بیشتر بخوانید »
  • تفاوت دادخواست و درخواست حقوقی

    ۱- درخواست در خصوص امور غير ترافعی است ولي دادخواست براي امور ترافعی مي باشد . ۲- دادخواست بايد در فرم مخصوص چاپي نوشته شود ولی در درخواست چنين نيست . ۳- دادخواست بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه تقديم شود ولی در خصوص درخواست اينگونه نيست . ۴- در دادخواست بايد نسخه يا نُسَخ ثاني براي خوانده ارسال و ابلاغ شود ولي در درخواست چنين نيست .…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا