دستورموقت

  • عمومینشست قضایی

    صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت

    صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا موضوع: جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف پرسش: آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون می‌باشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا