شرح ماده نه قانون مدنی

  • عمومیماده نه قانون مدنی و شرح آن

    ماده نه قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. شرح ماده نه قانون مدنی برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا