قصاص

  • عمومیآموزش نحوه محاسبه فاضل دیه

    آموزش نحوه محاسبه فاضل دیه

    فاضل دیه مقدار فزونی دیه جانی بر دیه مجنیّ علیه است. مقصود از تعبیر فاضل دیه در فقه و حقوق مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است که در این صورت، برای قصاص قاتل، باید مقدار فزونی دیه به اولیای جانی پرداخت کنند.  محاسبه فاضل دیه ای که باید پرداخت شود در مواردِ متعدد بودن بزه دیدگان و تقاضای قصاص داشتن…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا