لیست تخلف قاضی

  • فهرست تخلفات انتظامی قضات

    در لیست زیر فهرست مهمترین تخلفات انتظامی قضات گردآوری شده است دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.  صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.  صدور قرارهای تامین نامتناسب.  عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.  دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.  بازداشت غیرقانونی.  عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا