لیست تخلف قاضی

  • فهرست تخلفات انتظامی قضات

    دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.  صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.  صدور قرارهای تامین نامتناسب.  عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.  دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.  بازداشت غیرقانونی.  عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.  عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا