ماده 11 قانون مدنی

  • عمومیماده یازده قانون مدنی و شرح آن

    ماده یازده قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده یازده قانون مدنی اقسام اموال اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول شرح ماده یازده قانون مدنی مال به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد داشتن مالک خاص شرط مال محسوب شدن نیست بلکه کافی است که آن شی مفید بوده و قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا