محاسبه تناسب مواد مخدر

  • عمومینحوه محاسبه تناسب در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

    نحوه محاسبه تناسب در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

    همانطورکه در نص برخی از مواد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح شده است، تعیین مجازات باید با رعایت تناسب میزان مواد مخدر کشف شده باشد. در خصوص شیوه محاسبه تناسب فرمول های مختلفی ارائه شده که در جزوه پیش رو یکی از این فرمول ها که به صورت دقیق میزان مجازات را مشخص می کند، ارائه شده است. دانلود از لینک اصلی – مستقیم دانلود از لینک…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا