مرجع صالح اعتراض ثالث اجرایی کیفری

  • مرجع صالح در مورد اعتراض ثالث اجرایی حکم کیفری

    جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا