آموزش های حقوقیدانلودها

دانلود رایگان جزوه حقوق دریایی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

نوشته امید ملاکریمی

جزوه پیش رو در زمینه حقوق دریایی (نه حقوق دریاها) است. این جزوه بر اساس کتاب حقوق دریایی نوشته دکتر مرتضی نجفی اسفاد به اهتمام دکتر امید ملاکریمی به صورت خلاصه تهیه شده است و به صورت رایگان در سایت ایشان قرارداده شده است.

جزوه حقوق دریایی

بخشی از این جزوه

غالب حقوقدانان عموما حقوق دریایی را در معناي وسیع آن عبارت از مجموعۀ قواعد قانونی میدانند که به کشتیرانی یا دریانوردي مربوط میشود. حقوق دریایی به معنایی که گذشت شامل قواعد حقوقیِ تنظیم کننده روابط دریایی میان دولتها در زمان صلح و جنگ است. به این قواعد «حقوق بین الملل عمومی دریایی» اطلاق میشود که موضوعاتی چون آزادي دریانوردي، محاصره دریایی، قاچاق دریایی و غنائم جنگی را در برمیگیرد. بخش دیگري از قواعد دریایی به روابط بین اشخاص که اقدام به کلاهبرداری دریایی میکنند، از یک طرف و دولت یا سازمانها و نهادهاي آن، از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتیها قابلیت دریانوردي آنها، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتیها و مهندسان دریایی حاکم اند…

منبع: https://www.mollakarimi.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا