عمومی

نکات قانون کاهش حبس به همراه تست های تالیفی و توضیح صوتی

تبلیغ کانال حقوق دان ها

مقررات جزای عمومی و اختصاصی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییرات زیادی شده است. البته جزوات و کتب متعددی در این زمینه نوشته شده است. در جزوه اول، قانون کاهش به همراه نکات مواد توسط آقای احمد غفوری بیان شده است. همچنین صوت تدریس استاد غفوری نیز در همین مطلب بارگزاری شده است. در جزوه دوم تست های تالیفی این قانون ارائه شده است. حقوق دان ها امیدوار است برای مخاطبین مفید باشد. دقت شود که پاورقی های موجود در این فایل نیز دارای ارزش مساوی با متن است لذا پاورقی نیز حتما مطالعه شوند.

قانون کاهش حبس

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا