آموزش های حقوقیحقوقی

ماده پنج قانون مدنی و شرح آن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

نص ماده پنج قانون مدنی

کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

شرح ماده پنج قانون مدنی

این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است.

قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می‌نامند.

قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجراء می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا