آموزش های حقوقیپرسش و پاسخحقوقی

عدم تحویل مال هبه شده

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

پرسش

سوال:

شخص الف مالی را به آقای ب هبه می کند اما از تحویل آن خودداری می کند، و آقای ب مکرراً درخواست تحویل مال موهوبه را می کند، اما الف آن را تحویل نمی دهد!

پاسخ:

پاسخ: هیچ دعوای قانونی قابل طرح نیست! چراکه هبه از عقود عینی است و در عقود عینی یکی از شرایط وقوع عقد، تسلیم مال است. باتوجه به فرض سوال، عقدی محقق نشده است تا بتوان الزام آقای الف به انجام تعهد از جمله تسلیم مال را خواست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا