آثار قرار تأمین خواسته چیست؟

  • نقش تأمین خواسته در دعوای حقوقی

    با توجه به قوانین موجود در اجرای احکام مدنی باید از ابتدا در مورد طرح یک دعوای حقوقی بسیار زیرکانه عمل کرد چرا که بر فرض پیروزی در دعوای حقوقی باز امکان دارد عملاً نتیجه مطلوب حاصل نگردد چرا که ممکن است خوانده در حین رسیدگی وقتی از طرح دعوا با خبر شد یا وقتی مطمئن شد که در دعوا مغلوب خواهد شد اقدام به انتقال اموال خود به نام…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا