آموزش های حقوقیدانلودهاکیفری

دانلود دوره تدریس رایگان آیین دادرسی کیفری توسط احمد غفوری

آدک

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

در موضوع حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری کتاب های آقای احمد غفوری در بین حقوق خوان ها و کارآموزان حقوقی امتیاز خاصی دارد و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس پیش رو توسط استاد عزیز به صورت رایگان در موضوع حقوق آیین دادرسی کیفری در ۳۲ فایل صوتی منتشر شده است که برای اطمینان شخصا از خود ایشان کسب اجازه جهت انتشار در سایت حقوق دان ها شده است.طول این دوره آموزشی حدوداً ۲۴ ساعت می باشد.

لینک دانلود همه فایل تدریس به صورت یکجا در انتهای مطلب گذاشته شده است.

شماره بخش لینک اصلی لینک کمکی
بخش ۰۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۰۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۱۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۳ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۴ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۵ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۶ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۷ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۸ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۲۹ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۰ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۱ دانلود دانلود/پخش آنلاین
بخش ۳۲ دانلود دانلود/پخش آنلاین

دانلود بخش اول(فایل اول تا شانزدهم)

دانلود بخش دوم(فایل هفدهم تا آخر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا