آموزش صدور رای

  • عمومی

    جزوه الزامات قانونی در صدور رای

    الزامات قانونی در صدور رای چه حقوقی و چه کیفری یکی از مهمترین مسائل کاربردی است که عموما مورد نیاز یک قاضی است. رسیدگی مدنی و حقوقی دارای ضوابط شکلی خاص خود می باشد. اما صدور رای نیز دارای شرایط و ظرایف خاص خود است. رعایت برخی از این شروط ضروری بوده و برخی نیز بر زیبایی و استحکام رای می افزاید. جزوه پیش رو در موضوع آموزش بایسته های…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا