آیین دادرسی

 • عمومی

  گام به گام با آیین دادرسی کیفری بخش اول

  دانلود مطلب به صورت PDF در انتهای متن اگر در موضوع خاصی، حکمی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، قاضی کیفری می‌تواند به قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید. تنها شرط این استناد این است که ماده مورد استناد در آیین دادرسی مدنی با مواد قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی نداشته باشد و حقی را از متهم یا شاکی ضایع نکند دو ویژگی قوانین شکلی: ۱. تفسیر موسع…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  معیار اولین جلسه دادرسی و مفاهیم مرتبط با آن

   اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی طبق شرایط مقدماتی تشکیل جلسه دادرسی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر خواسته خواهان با لحاظ تغییرات احتمالی آن را داشته باشد. بنابراین: اگر خوانده دفاعیات خود را در برابر دادخواست مطرح نماید و خواهان فرصت پاسخ پیدا نکند و یا پاسخ بدهد اما خوانده به دلیل اتمام جلسه نتواند پاسخ بدهد جلسه اول دادرسی تحقق یافته…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  اقسام و انواع اقرار و آثار آنها در دعوای حقوقی

  اقسام اقرار اقرا در تقسیمات متعددی به اقسام مختلفی تقسیم شده است که عبارتند از: الف) ۱. اقرار در دادگاه؛ ۲. اقرار خارج از دادگاه ماده ۲۰۳ ق.آدم – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي­شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي­شود. فایده تقسیم…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  تفاوت دادخواست و درخواست حقوقی

  ۱- درخواست در خصوص امور غير ترافعی است ولي دادخواست براي امور ترافعی مي باشد . ۲- دادخواست بايد در فرم مخصوص چاپي نوشته شود ولی در درخواست چنين نيست . ۳- دادخواست بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه تقديم شود ولی در خصوص درخواست اينگونه نيست . ۴- در دادخواست بايد نسخه يا نُسَخ ثاني براي خوانده ارسال و ابلاغ شود ولي در درخواست چنين نيست .…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  آیین دادرسی کیفری به صورت پرسش و پاسخ – بخش دوم:تحقیقات مقدماتی

  تلخیص آیین دادرسی کیفری به‌صورت پرسش و پاسخ (تحقیقات مقدماتی) ۱. آیا ضابطان در جرائم مشهود برای ورود به منزل و اماکن تعطیل نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارند؟ نظر اول: صدر ماده ۵۵ در خصوص ورود به مخفیگاه مطلق است بنابراین در هر دو جرائم مشهود و غیر مشهود است نیاز به اذن مقام قضایی دارند نظر دوم: قید جرائم غیر مشهود بود به تمام ماده ۵۵ برمی‌گردد…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  بار اثبات در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

  آیا می دانستید که در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به همیشه اینگونه نیست که خواهان ملزم به اثبات ادعای خود باشد. شخصی که ادعای اعسار از محکوم به مطرح می کند، به علت نداشتن مالی به جز مستثنیات دین و یا به علت عدم دسترسی به اموال خود از پرداخت دینی که بر عهده اوست اظهار عجز می کند. اشتغال ذمه محكوم عليه مشمول یکی از دو فرض زیر…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  آیین دادرسی کیفری به صورت پرسش و پاسخ – بخش نخست: صلاحیت

  ۱. تکلیف دادسرا در مواجهه با پرونده منافی عفت چنانچه پرونده‌ای با عنوان منافی عفت در دادسرا مطرح شود، دادسرا باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند؛ حال اگر موضوع پرونده از جرائمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مثل جرم تجاوز به عنف، این سؤال مطرح می‌شود که دادسرا قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا به…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا