ابطال معامله

  • نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

    اگر مالی خریدید که بعدا معلوم شد مال برای دیگری است و می خواهید پول خود را پس بگیرید باید دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به نرخ روز را مطالبه کنید. در چنین فرضی باید مدارک کافی جهت اثبات اینکه مبیع برای دیگری است داشته باشد. مثلا اگر مدعی مالکیت علیه شما طرح دعوا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا