اجاره

  • عمومی

    دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر

    روابط موجر و مستاجر تابع قوانین مختلفی است و با توجه به اینکه ملک مورد اجاره و سال قرارداد و وضعیت کنونی ملک ، می تواند در اینکه، این رابطه تحت کدام قانون قرار بگیرد، موثر باشد. یکی از مهمترین قوانین موجود، قانون مربوط روابط موجر و مستاجر مربوط به سال ۵۶ می باشد که حقوق ویژه ای را برای مستاجر در نظر گرفته است. با این حال برای طرح…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا