اجرای حکم مجنون

  • عمومی

    تأثیر جنون بر تعقیب یا اجرای مجازات

    در جدول پیش رو به تاثیر جنون بر حقوق کیفری مجنون در زمان های قبل از ارتکاب جرم و حین ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور حکم قطعی (چه مجازات شروع به اجرا شده باشد چه شروع به اجرا نشده باشد) پرداخته شده است. این جدول از جزوه منتشر شده توسط آقای احمد غفوری برداشته شده است.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا