ادله اثبات

 • حقوق

  اقسام و انواع اقرار و آثار آنها در دعوای حقوقی

  اقسام اقرار اقرا در تقسیمات متعددی به اقسام مختلفی تقسیم شده است که عبارتند از: الف) ۱. اقرار در دادگاه؛ ۲. اقرار خارج از دادگاه ماده ۲۰۳ ق.آدم – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي­شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي­شود. فایده تقسیم…

  بیشتر بخوانید »
 • حقوقبار اثبات دعوا

  بار اثبات در دعوا

  همیشه اینطور نیست که در دعوای حـقوقی خواهان باید ادعای خود را ثابت کند بلکه در برخی موارد خوانده باید عدم صحت ادعای خواهان را ثابت کند. به عنوان نمونه: در دعوای اعسار، در حالتی که بدون تحصیل مال برای مدعیِ اعسار اشتغال ذمه ایجاد شده باشد، خوانده باید ایسار (توانایی مالی) خواهان را ثابت کند.

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا