ایسار

  • حقوق

    بار اثبات در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

    آیا می دانستید که در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به همیشه اینگونه نیست که خواهان ملزم به اثبات ادعای خود باشد. شخصی که ادعای اعسار از محکوم به مطرح می کند، به علت نداشتن مالی به جز مستثنیات دین و یا به علت عدم دسترسی به اموال خود از پرداخت دینی که بر عهده اوست اظهار عجز می کند. اشتغال ذمه محكوم عليه مشمول یکی از دو فرض زیر…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا