بار اثبات دعوا

  • عمومیبار اثبات دعوا

    بار اثبات در دعوا

    همیشه اینطور نیست که در دعوای حـقوقی خواهان باید ادعای خود را ثابت کند بلکه در برخی موارد خوانده باید عدم صحت ادعای خواهان را ثابت کند. به عنوان نمونه: در دعوای اعسار، در حالتی که بدون تحصیل مال برای مدعیِ اعسار اشتغال ذمه ایجاد شده باشد، خوانده باید ایسار (توانایی مالی) خواهان را ثابت کند.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا