حالف

  • قسم و انواع آن و سایر موضوعات مرتبط به آن

    تعریف سوگند سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند متعال برای بیان امری به سود خود و به زیان دیگری. الفاظ سوگند ‌ماده ۲۸۱ ق.آدم – سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ ‌دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي‌نمايد. در هر…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا