حق حبس

 • حقوقحقوق خانواده

  دانلود جزوه کاربردی حقوق خانواده

  حقوق خانواده از مباحث مهم حقوقی و کیفری است. مسائل مختلف مطرح بین زوجین از قبیل انفاق و تمکین و مهریه و … دارای ضوابط حقوقی خاص خود می باشد. رسیدگی به این دعاوی ویژگی خاصی دارد مثلا اقامتگاه زوجه در مسائل خانواده، با مباحث اقامتگاه خواهان و خوانده در مباحث عمومی حقوق مدنی متفاوت است. همچنین در رسیدگی به دعاوی خانواده، قاضی مشاوره زن نیز حضور دارد. جزوه پیش…

  بیشتر بخوانید »
 • حقوقحق حبس

  حق حبس در عقد نکاح

  زوجه نسبت به مهریه دارای حق حبس است یعنی تا زمان دریافت کامل مهریه زوجه حق دارد از انجام وظایف قانونی (تمکین) دارد امتناع نماید که به این حق، اصطلاحا حق حبس گفته می شود. البته اصل حق حبس اختصاص به نکاح ندارد و در واقع حق حبس، حقی است برای متعاقدین در عقود معوض ، به این معنا که هر یک از طرفین عقد می‌توانند اجرای تعهد خود را…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا