شرح ماده هفت قانون مدنی

  • عمومی

    ماده هفت قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده هفت قانون مدنی اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود. شرح ماده هفت قانون مدنی قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا