صوت قانون کاهش

  • عمومیقانون کاهش حبس

    نکات قانون کاهش حبس به همراه تست های تالیفی و توضیح صوتی

    مقررات جزای عمومی و اختصاصی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییرات زیادی شده است. البته جزوات و کتب متعددی در این زمینه نوشته شده است. در جزوه اول، قانون کاهش به همراه نکات مواد توسط آقای احمد غفوری بیان شده است. همچنین صوت تدریس استاد غفوری نیز در همین مطلب بارگزاری شده است. در جزوه دوم تست های تالیفی این قانون ارائه شده است. حقوق دان ها…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا