ضمان قهری

 • عمومیاتلاف و تسبیب و استیفاء

  جزوه ضمان قهری (الزامات قانونی خارج از قرارداد)

  جزوه ضمان قهری یا الزامات قانونی خارج از قرارداد در موضوع اتلاف و تسبیب و استیفاء که توسط اداره کل آموزش کارکنان اداری قوه قضائیه تهیه شده در اختیار حقوقدان ها قرار گرفته است. برخی از موضوعات مطرح در این جزوه: فصل اول:اتلاف و احکام آن مبحث اول:تعریف اتلاف و مبنای فقهی آن مبحث دوم:احکام اتلاف گفتار اول: شرایط تحقق مسؤولیت گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت گفتار سوم: نمونه ای…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  دانلود جزوه ضمان قهری (الزامات قانونی خارج از قرارداد): غصب

  جزوه ضمان قهری یا الزامات قانونی خارج از قرارداد در موضوع در غصب که توسط اداره کل آموزش کارکنان اداری قوه قضائیه تهیه شده در اختیار حقوقدان ها قرار گرفته است. برخی از موضوعات مطرح در این جزوه: ۱- تعریف غصب و مبنای فقهی آن ۲- ارکان تحقق غصب ۳- مواردی که در حکم غصب است ۴- تفاوت غصب با مسؤولیت مدنی ۵- احکام غصب ۶-مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا