طرف دعوت قرار دادن همه مالکین مشاعی

  • نظریات مشورتی

    طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد

    در دعوای خلع ید مشاعی نیازی نیست همه مالکین مشاعی را طرف دعوا قرار داد و خواهان می‌تواند دعوا را تنها به طرفیت اشخاصی که خود آنها را خصم و طرف خود می‌داند طرح کند و چنین دعوایی قابل استماع است. تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۷۵ شماره پرونده: ۷۸۶-۱/۱۲۷-۹۵ استعلام: در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا