عقد عینی

  • عمومیعقود رضایی

    حصول مالکیت به محض وقوع عقد

    عقود از جهات مختلف به انواع مختلفی تقسیم می شود. از جهت ارکان عقد، عقود به رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم می شود. اصولاً (در عقود رضایی از جمله بیع) به محض وقوع عقد بیع طرفین، بدون هیچ تشریفاتی، انتقال مالکیت صورت می گیرد و اینکه یکی از طرفین یا هر دو طرف؛ موضوعِ معامله را تحویل دیگری نداده باشند، خللی به وقوع عقد وارد نمی کند. این موضوع…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا