عقد موجد حق انتفاع

  • عمومیعقود عینی

    عقود عینی

    تعریف عقود عینی: تعریف: عقودی که وقوع آن ها منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است ۵ مورد از عقود ، عینی هستند به شرح زیر: وقف رهن هبه بیع صرف عقد موجد حق انتفاع

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا