علم حقوق

  • عمومیحقوق

    حقوق؛ تعریف حقوق و تبیین شاخه های آن

    تعریف در تعریف حقوق، گفته شده,: جمع واژه حق است و به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتارهای اجتماعی و ایجاد نظم عمومی، تعیین می‌شود. علم حقوق، دانش تجزیه‌وتحلیل قوانین، و سیر تاریخی و تحول قواعد حقوقی و حیطه و گستره و تعاریف اصطلاحات است. برخی حقوق را مجموعه قوانین و مقرراتی دانسته‌اند که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص است…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا