فرق دادخواست و درخواست

  • عمومی

    تفاوت دادخواست و درخواست حقوقی

    ۱- درخواست در خصوص امور غير ترافعی است ولي دادخواست براي امور ترافعی مي باشد . ۲- دادخواست بايد در فرم مخصوص چاپي نوشته شود ولی در درخواست چنين نيست . ۳- دادخواست بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه تقديم شود ولی در خصوص درخواست اينگونه نيست . ۴- در دادخواست بايد نسخه يا نُسَخ ثاني براي خوانده ارسال و ابلاغ شود ولي در درخواست چنين نيست .…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا