قانون مجازات شناسنامه

  • عمومی

    قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

    ماده ۱ : به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم۲۰/۰۰۰ و در مورد بعد ۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد. تبصره ۱ – دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا