ماده 10 قانون مدنی

  • عمومی

    ماده ده قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده ده قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. شرح ماده ده قانون مدنی در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا