ماده 4 قانون مدنی

  • عمومی

    ماده چهار قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. شرح ماده چهار قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است» : در این عبارت اقتدار قانون بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین مشخص می گردد که قانون جدید، همین…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا