ماده 50 قانون بیمه

  • حقوق

    نظریه مشورتی شماره 7/1401/128 مورخ 1401/03/02

    تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶/۱۰-۱۲۸ ع استعلام: چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا