معامله به ثمن بخس

  • آراء وحدت رویه

    رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا