مواعد

 • عمومی

  نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

  شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵ شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰ استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟ در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  مواعد کیفری، وظایف مقامات مربوطه

  مواعد، وظایف مقامات و مواردی که در ماده ۳۰۲ آ. د. ک اشاره شده است. دانلود به صورت PDF در انتهای مطلب یک ساعت : حداکثر مدتی که ضابطین باید تحت نظر قرار گرفتن متهم در خارج از وقت اداری را به دادستان با قاضی کشیک اعلام کنند. (ماده ۴۷) حداکثر مدتی که وکیل می‌تواند با شخص تحت نظر ملاقات کند. (ماده ۴۸) حداکثر مهلت ضابطین برای ارائه مشخصات سجلی…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومی

  مواعد برات و چک

  قانونگذار تشریفات خاصی را جهت مطالبه اسناد تجاری خاص (برات و سفته و چک) در قانون تجارت پیش بینی نموده است که در سایر اسناد این تشریفات ملاحظه نمی‌شود به طوریکه قانونگذار یک نوع مطالبه عادی را در ماده ۲۷۹ ق.ت بیان نموده و بلافاصله در صورتی که مدیون اصلی از پرداخت برات در سر وعده خودداری نماید، دارنده برات برای حفظ حق مراجعه خود جهت مراجعه به مسئولین تضامنی،…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا