نشست قضائی

 • عمومینشست قضایی

  جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

  پرسش: آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت

  صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا موضوع: جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف پرسش: آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون می‌باشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  آیا نفقه ترک شده گذشته قابل پیگیری کیفری است

  سوال: چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟ نظر اکثریت طبق ماده ۵۳ قانون…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا