نظریه مشورتی فروش ملک مشاع

  • تا خواهان مالکیت رسمی نداشته باشد حکم به فروش ملک مشاع صادر نمی‌شود

    نظریه مشورتی شماره۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا