نفقه

 • عمومی

  صلاحیت دعوای مطالبه نفقه جاریه

  صلاحیت دعوای مطالبه نفقه جاریه شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۵۴۲ شماره پرونده : ۹۶-۹/۴-۱۶۱۹ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴   استعلام : ۱- دعوی نفقه جاریه در چه صورتی غیر مالی و در چه صورتی مالی است؟ ۲- در صورتی که مالی باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی به چه نحو است؟ ۳- با توجه به اینکه دعوی نفقه جاریه با عناوین مختلف مطالبه نفقه جاریه تعیین نفقه جاریه تعیین تکلیف در…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومینشست قضایی

  آیا نفقه ترک شده گذشته قابل پیگیری کیفری است

  سوال: چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟ نظر اکثریت طبق ماده ۵۳ قانون…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومیحق حبس

  حق حبس در عقد نکاح

  زوجه نسبت به مهریه دارای حق حبس است یعنی تا زمان دریافت کامل مهریه زوجه حق دارد از انجام وظایف قانونی (تمکین) دارد امتناع نماید که به این حق، اصطلاحا حق حبس گفته می شود. البته اصل حق حبس اختصاص به نکاح ندارد و در واقع حق حبس، حقی است برای متعاقدین در عقود معوض ، به این معنا که هر یک از طرفین عقد می‌توانند اجرای تعهد خود را…

  بیشتر بخوانید »
 • عمومیتمکین

  تمکین و نفقه

  سوال: اگر زوجه تمکین نداشته باشد، آیا مستحق نفقه است؟ پاسخ: اصولا زوجه در صورت عدم تمکین مستحق دریافت نفقه نیست اما در مواردی که قانون به زوجه اجازه داده است تمکین نداشته باشد، عدم تمکین وی، مانع استحقاق نفقه نیست. به عنوان مثال در فرضی که زوج دارای مریضی مسری باشد یا زوجه از حق حبس استفاده کند، در فرض عدم تمکین نیز مستحق دریافت نفقه است.

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا