نمونه واخواهی اسناد تجاری

  • عمومینمونه دادخواست واخواهی از رای محکومیت تضامنی ظهرنویس

    نمونه دادخواست واخواهی از رای محکومیت تضامنی ظهرنویس

    بسمه‌تعالی رياست محترم شعبه …دادگاه عمومي حقوقي شهرستان… با سلام این‌جانب …….، فرزند ………، به شماره ملی………، در خصوص پرونده کلاسه … با شماره بایگانی … مطروحه نزد آن شعبه محترم، که این‌جانب به صورت غیابی به پرداخت ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته خواهان و ۷۴۸۳۲۰۰۰ ریال بابت متفرعات دعوا و خسارت تأخیرتأدیه به‌صورت تضامنی محکوم شده‌ام به استناد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به این‌که ابلاغیه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا