هبه

  • عدم تحویل مال هبه شده

    سوال: شخص الف مالی را به آقای ب هبه می کند اما از تحویل آن خودداری می کند، و آقای ب مکرراً درخواست تحویل مال موهوبه را می کند، اما الف آن را تحویل نمی دهد! پاسخ: پاسخ: هیچ دعوای قانونی قابل طرح نیست! چراکه هبه از عقود عینی است و در عقود عینی یکی از شرایط وقوع عقد، تسلیم مال است. باتوجه به فرض سوال، عقدی محقق نشده است…

    بیشتر بخوانید »
  • عقود عینی

    تعریف عقود عینی: تعریف: عقودی که وقوع آن ها منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است ۵ مورد از عقود ، عینی هستند به شرح زیر: وقف رهن هبه بیع صرف عقد موجد حق انتفاع

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا