کتابچه تامین دلیل

  • عمومیتامین دلیل

    جزوه آموزش رسیدگی به درخواست تامین دلیل

    جزوه پیش رو، در خصوص آموزش عملی نحوه رسیدگی به موضوع تامین دلیل در شوراهای حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضائیه تهیه شده است. عناوین مطرح شده در این کتابچه: اول: معرفی تامین دلیل دوم: مرجع صالح در رسیدگی و اجرای تامین دلیل سوم: در خواست تامین دلیل و شرایط آن چهارم : بررسی درخواست واصله به شورا پنجم: صدور قرار تامین دلیل و اجرای آن پی نوشت ها…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا