حقوق

کارگاه صوتی آشنایی با تشریفات مزایده

کارگاه آموزشی کاربردی آشنایی با تشریفات مزایده

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

دوره های آموزشی ضمن خدمت قضات یکی از بهترین منابع آموزشی عملی و کاربردی است که به جای تمرکز بر آزمون و تست، با توجه به رویه قضایی تدریس و تبیین می‌شود .

دوره فعلی که به صورت صوتی در اختیار حقوق دان ها قرار داده شده است به موضوع تشریفات برگزاری مزایده قانونی اموال توقیف شده در اجرای احکام مدنی می پردازد.

لینک دانلود مستقیم فایل به زودی
تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا