فتوحقوق

بار اثبات در دعوا

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

بار اثبات دعواهمیشه اینطور نیست که در دعوای حـقوقی خواهان باید ادعای خود را ثابت کند بلکه در برخی موارد خوانده باید عدم صحت ادعای خواهان را ثابت کند. به عنوان نمونه: در دعوای اعسار، در حالتی که بدون تحصیل مال برای مدعیِ اعسار اشتغال ذمه ایجاد شده باشد، خوانده باید ایسار (توانایی مالی) خواهان را ثابت کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا