فتوحقوق

تعریف غایب مفقود الاثر در حقوق مدنی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

غایب مفقود الاثر

ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی:

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا